Рефрактометри OIR 32 и OIR 4580

Оптичен уред предназначен за измерване на сухо вещество в разтвори в еквивалент процент на чиста захароза.

Рефрактометри OIR 32 и OIR 4580

Технически характеристики при 20° C

  OIR 32 OIR 4580
Обхват на измерване (%) 0 – 32 0 – 80
Грешка (%) +/-0,25 +/-0,5
Стойност на деление (%) 0,25 0,5
Диоптрийна настройка +/-5 +/-5

Предлагаме ви и специализирани рефрактометри за парфюмерия, акумулаторен електролит и антифриз.

Уредите са издържали изпитания при Комитета по Стандартизация и са описани в Държавния регистър на средствата за измерване, допуснати за използване в страната под № 1179/1991.12.10 и № 1256/1992.05.10