Микроскоп ZEISS Laboval


Микроскоп ZEISS Laboval

Технически характеристики

  • Увеличение - 50х до 1500х
  • Осветител - 6V 15W
  • Точност на преместване - 0,1 мм

Базисна комплектация

  • Окуляри - 10х
  • Обективи - 3,2х; 10х; 40х; 100х имерсионен
  • Бинокулярна насадка
  • Осветител
  • Подвижна маса - правоъгълна, центрираща с координатно преместване на препарата с точност до 0,1 мм
  • Основен плот
  • Кондензатор за директно осветително поле