Микроскоп Биолам Р 17 М

Микроскоп Биолам Р 17 М

Технически характеристики

  • Увеличение - 50х до 1350х
  • Осветител - 15W
  • Точност на преместване - 0,1 мм

Базисна комплектация

  • Окуляри - 7х или 10х (2 броя)
  • Обективи - 3,7х ; 20х; 90х имперсионен
  • Бинокулярна насадка
  • Осветител
  • Подвижна маса кръгла, въртяща, центрираща с координатно преместване на препарата.
  • Основен плот
  • Кондензор за директно и наклонено осветително поле