Демонстрационен кабинет

Вижте зъба, както никога досега!

Убедете се в предимствата и необходимостта от работа под увеличение в различини области - ендодонтия, консервативно зъболечение, протетика и т.н.

Дискутирайте и обменете опит с екипа на демонстрационния кабинет по отношение на организацията и ергономията при работа с Дентален Mикроскоп.

В кабинета ще може да получите консултация по отношение на вида, конфигурацията и конструкцията на микроскопа, който максимално ще отговори на вашите нужди.

Създайте контакти с други специалисти, работещи със Стоматологичния Микроскоп.

Изпробвайте и други продукти на Уваров® - увеличителни лупи, осветители и др.

Безплатно и в удобно за Вас време!

Уваров® и д-р Милен Димитров Ви предоставят възможността да изпитате в реална работна среда приложението на Стоматологичен Микроскоп в различни клинични ситуации.

В демонстрационния кабинет може да наблюдавате работата под Стоматологичния Микроскоп в реално време, както и сами да седнете пред окулярите и с помощта на екипа да навлезете бързо в микросвета на денталната медицина.

Адресът е:
София, ул. Драгшан №5

Телефони:
Д-р Милен Димитров - 0888 55 35 03, (02) 952 23 28
Вера Уварова: (02) 927 72 42

вижте статична карта на района
или
интерактивна карта в BGmaps.

Молим Ви да посещавате кабинета само с предварително уговорен час.