Принадлежности, резервни части, консумативи

Оптико-механичен адаптор „Тринокуляр"

Принадлежности, резервни части, консумативи
 • Оптична система за присъединяване на видео камера, цифрова камера или фотоапарат към стандартен оптичен уред (микроскоп, колпоскоп, оториноларингоскоп и др.).

 • Чрез устройството, образът, който се наблюдава се възпроизвежда на екран (видео или РС монитор).

 • Конструкцията на адапторите е различна и се обуславя от марката на микроскопа.

 • Съществува възможност за едноканална и двуканална оптична система.

 • Предлагаме разнообразие от видео и цифрови камери, с разделителна способност според нуждите и изискванията на клиента.

 • Чрез специализиран софтуер е възможно създаването на цифров архив от изображения и разпечатка на фотоси.

Бинокулярна насадка

Принадлежности, резервни части, консумативи Оптична система за наблюдение на обекти с две очи при работа с биологичен микроскоп.

Собствено увеличение - 1,6х

Обективи

Принадлежности, резервни части, консумативи Предлагаме микроскопски обективи на фирмите:
„Ломо" - Русия;
„REICHERT" - Австрия;
„Zeiss" - Германия;
„PZO" - Полша.
 • ахромати
 • апохромати, планапохромати с увеличение от 3,2х до 100х
 • сухи и с имерсия

Окуляри

Принадлежности, резервни части, консумативи Микроскопски окуляри за биологични и стерео микроскопи, с и без скали, на фирмите:
„Ломо" - Русия;
„Zeiss" - Германия;
„PZO" - Полша.

Увеличение - от 5х до 20х

Осветители

Халогенен с регулиране интензивността на светене

 • за бяла студена светлина - 150W / 15V или 250W / 24V
 • световод - 1,5 м

Халогенен с регулиране интензивността на светене

 • за бяла студена светлина - 50W / 12V
 • световод - 1,5 м

Халогенен за вграждане

 • мощност - 20W / 12V

Рингов LED осветител

Принадлежности, резервни части, консумативи
 • с регулиране интензивността на светене със светосила - 130 000 mcdl

Резервни части и консумативи

Принадлежности, резервни части, консумативи
 • Масички

 • Кондензори

 • Движения

 • Лампи

 • Филтри

 • Огледала

 • Имерсии

 • и други ...